Du vet väl att du kan sponsra Ulricehamns IFK när du handlar på ICA Tornet? Klicka här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ulricehamns IFK

Värdegrund

Inom föreningen har vi tagit fram en värdegrund utifrån fyra ledord. Dessa fyra värdeord representerar oss som förening; Föredöme, Lika Värde, Glädje samt Samarbete/Samverkan.

 

Föredöme:

Som förening ska vi vara ett föredöme i allt vi gör, från hur vi ser ut till hur vi agerar. Vi ska vara ett föredöme i hur vi uppträder mot varandra både på och utanför planen och vi ska vara ett föredöme i hur vi uttrycker oss. Att vara ett föredöme innebär att varje individ tar ansvar för sina egna handlingar i relationen med andra människor.


Lika Värde:

Som förening behandlar vi alla lika vilket innebär att alla har rätt att vara med utifrån sina förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, nationalitet, etnicitet, social status, fysiska och psykiska hinder. Vi tar avstånd från mobbning, rasism, våld, doping och droger.


Glädje:

Som förening ska vi genom positiv attityd och inställning, inspirera och motivera andra och varandra. Genom glädje och gemenskap ska vi låta föreningen växa och utvecklas. Vi tror att visad glädje är dubbel glädje.


Samarbete/Samverkan:

Samarbete handlar om ömsesidig respekt – att ge och ta. Som förening ska vi genom tydlig och ärlig kommunikation verka för ett utökat samarbete. Det gäller både extern och intern samverkan.


 

Vision: "Sveriges bästa ungdomsverksamhet". Det ska tolkas som att föreningens ungdomsverksamhet ska uppnå en så pass hög kvalité att UIFK kan vara ett föredöme för andra ungdomsverksamheter. Så många som möjligt så länge som möjligt ska vilja spela fotboll eller i en annan roll (t ex ledare eller domare) vara delaktig i föreningen.  

 


Mission:

•    Utbildning: av spelare, ledare och föräldrar i hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för varje enskild individ såväl som människa som fotbollsspelare. För att uppnå detta krävs utbildning i många olika former; det dagliga samtalet, förbundsutbildningar, interna ledarträffar och spelar-/föräldrar-/kommittémöten. Teman är alltifrån hur vi tillämpar barnrättsperspektivet till hur du tar dig igenom motståndarnas backlinje.

•    Utveckling: i en verksamhet med nästan 700 aktiva och 100 ledare är det ofrånkomligt att det skapas värdegrundskonflikter. Även om alla förstår och ställer sig bakom förenings värdegrund präglas vi av olika erfarenheter och bakgrunder som påverkar individens uppfattning om hur detta ska te sig uttryck i praktiken. Vilken riktning ska vi ha och vilka positiva och negativa konsekvenser kan den få?
Varje individ behöver vilja ta del av andra perspektiv och reflektera över dessa för att möjliggöra utveckling.

•    Utbyte: samarbetet med kommunala verksamheter, övriga föreningar, förbund och andra ideella organisationer är nödvändiga av två orsaker: för att få ett helhetsperspektiv på individen och för att vi uppnår en högre kvalité i vår utbildning. 
Ett väl fungerande information- och kommunikationsflöde är nödvändigt för att undvika missförstånd, konflikter och våra långsiktiga relationer.

Mål med UIFKs ungdomsverksamhet

Huvudmål 

 

UIFK vill...

• Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i vår förening.

• Fostra ungdomar till ansvarskännande människor som visar respektför regler och normer såväl inom fotbollen som i samhället i övrigt.

• Skapa en klubbkänsla där spelare och ledare känner stolthet ochdärmed agerar som goda förebilder på och utanför planen.

• Vill genom bredd i verksamheten skapa bra förutsättningar att bli spelare i seniortruppen, framtida ledare, domare, sponsorer och supporter.

• Erbjuda ledarna utbildning och inspiration att ta hand om ungdomarsom vill spela i föreningen.

 

Målförklaring

Med dessa mål menas att alla som vill spela är välkomna och att tiden i UIFK ger en utbildning i fotboll individuellt och i lagspel, även en utbildning i etik och moral. Målet med verksamheten är inte att vinna en massa serier och cuper utan att utvecklas och göra goda prestationeroch handlingar.

 
Huvudsponsor
Samarbeten
Våra evenemang