Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Ulricehamns IFK!
Anslagstavlan, den viktigaste informationen just nu:

 • Avboka plantid Mejla bokningscentralen@ulricehamn.se 
 • Öppettider kansliet: Måndagar & onsdagar 8.00-14.00 | 0321 - 127 93
 • Föreningsutvecklare: Fredrik Wigestål, fredrik.wigestal@uifk.se | 0761-722 770 
 • Swishbetalningar
  • Kiosk: 123 074 65 37  
  • Inträde/Halva potten: 123 087 05 01
  • Cupanmälningar: 123 166 67 00
  • Sponsring: 123 040 56 54
  • Kläder, hyror fotbollshallen, övrig fsg: 123 634 00 46
 • Bankgiro: 5815-0939 - Ange ärende i meddelandefältet
VFF:s beslut gällande seriespel
2020-03-27 11:47
Västergötlands FF:s beslut för genomförande av fotbollsverksamheten i distriktet under den rådande situationen.

I den rådande situation som Sverige befinner sig i och efter SvFF:s beslut den 25 mars gällande de lägre förbundsserierna och de rekommendationer som gavs till distrikten ute i landet så har Västergötlands Fotbollförbunds distriktsstyrelse och tävlingskommitté diskuterat kring dessa frågor. Samråd har även förts med övriga distrikt i Götaland.

Med de samtal och SvFF:s rekommendationer i fokus har distriktsstyrelsen, tagit följande beslut gällande distriktets verksamhet:

Samtliga seniorserier i Västergötlands FF regi skall spelas som enkelserie med start den 21 juni. Detta innebär att seriernas första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet.

Damer div 2 Norra Götaland skall spelas som enkelserie. Detta innebär att seriens första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet. Starten av serien sker enligt den tidigare fastställda serieplaneringen.

Ungdomsserierna för pojkar div 1-4 samt för flickor div 1-2 i Västergötlands FF regi skall spelas med start den 21 juni, enkelserier med undantag för serier med få lag. Detta innebär att seriernas första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet. Västergötlands Fotbollförbund återkommer med exakta styrningar för respektive serie.

Ungdomsserier upp till och med pojkar div 5 och flickor div 3 skall starta som planerat men samtliga lag och deras ledare skall vara inställda på att om läget förvärras inom Västergötland så kommer dessa serier att pausas under en tidsperiod som bestäms senare.

Samtliga utbildningar som arrangeras i VFF:s regi eller där VFF medverkar i utbildningen, och som inte kan genomföras digitalt, ställs in , minst intill 14 maj.

De öppna spelarutbildningstillfällena i Borås den 13 april, 19 april samt 3 maj ställs in.

Del 1 i tränarutbildning A-ungdom i Uddevalla den 21-23 maj ställs in.

Beslut om genomförande av lägerveckan i Ulricehamn tas senast den 10 april.

Lokala cuper är OK att genomföra men föreningen skall följa Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. Föreningarna tillåts att byta datum för sina cuper, byts datum så skall VFF:s kansli informeras om detta.

Träningsmatcher för lag, under den period då det inte kommer bedrivas seriespel, kommer VFF att återkomma med riktlinjer för inom den närmsta veckan.

Länkar
SvFF och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning.

Vi hoppas att alla kommer att ha förståelse för dessa beslut och att de kommer att respekteras.
Det kommer att krävas mycket av oss alla men tillsammans tror vi att vi kommer reda ut denna situation.

Distriktsstyrelsen

Västergötlands Fotbollförbund

Privatsponsring
2020-03-21 09:34
UIFKs ekonomi drabbas som många andra hårt av följdverkningarna kring coronaviruset. Vi öppnar därför nu upp möjligheten för även privatpersoner att sponsra föreningen och manifistera sitt blåsvarta hjärta. Vi tänker oss att svarta diamanter, blåa safarirer och skinande kristaller är vackra symboler för vår #blåsvarta förening! 
Swisha ditt bidrag, 500 kr (diamant), 250 kr (safir) eller 100 kr (kristall) till 123 040 56 54. Skriv i meddelandet vad ni vill skall stå på hemsidan och på anslaget i kiosken!
Coronaviruset (uppdaterat 2020-03-25)
2020-03-13 09:48
Läs Krisplan för den nationella fotbollen här: 
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/krisplan-for-den-nationella-fotbollen/

Angående Coronaviruset så följer vi utvecklingen och de rekommendationer som ges, nedan är det som Svenska Fotbollsförbundet just nu rekommenderar och det gäller för UIFK. Vi uppdaterar löpande.
OBS! Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller alltid före våra egna riktlinjer (kan t.ex. hända att vi inte hinner uppdatera i samma takt som de kan).

SvFF råd och riktlinjer med anledning av Coronautbrottet


Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.

SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.


Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Alla vi som tillsammans är svensk fotboll har också ett ansvar att upprätthålla och fortsätta att driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. Vår bedömning just nu är det fortfarande är möjligt att spela och träna fotboll, både på senior- och ungdomsnivå. Däremot avråder vi från alla typer av möten och sammankomster som inte är direkt verksamhetskritiska. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Allmänt
Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras, se; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Vi utgår från rådande läge men har en organisation på plats för att kunna hantera förändringar så snabbt som det är möjligt.

Myndigheternas beslut och rekommendationer
Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa detta beslut. Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids, se; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Folkhälsomyndigheten har den 24 mars 2020 även lämnat särskilda rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ ,där det bl.a. anges att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning därför bör fortsätta, men att aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att ta del av dessa råd.

Förbundstävlingar
SvFF, SEF och EFD har löpande samråd om vad myndigheternas beslut och riktlinjer innebär för det nationella serie- och cupspelet på elitnivå, och Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan, Elitettan och Svenska Cupen har skjutits på framtiden med målet att starta i slutet av maj eller början av juni. Den 24 mars 2020 beslutade SvFF:s styrelse att Ettan spelas med start den 21 maj, men att seriestart senareläggs ytterligare om samhällsläget förvärras, samt att övriga lägre förbundsserier – division 2 herrar, division 3 herrar och division 1 damer – senareläggs till sommaren (start mitten av juni) och att dessa serier spelas som enkelserier med synkronisering mot distriktsserierna. Detaljfrågor kring exakt seriestart och spelordning återkommer till föreningarna i inledningen av april. Matchspel i samtliga övriga förbundstävlingar skjuts upp tills vidare, vilket inkluderar distriktsungdomsturneringarna, ligacupen (där B-slutspel ställs in) och slutspelet i Svenska Futsalligan (SFL). SvFF återkommer, efter samråd med SEF, EFD och berörda föreningar, senast den 15 april med besked om hur dessa tävlingar ska hanteras. Så länge som slutspelet i SFL inte är slutfört är inte heller någon officiell SMsegrare korad. Beslut och information om uppskjutna matcher, och planerad seriestart, uppdateras löpande på SvFF:s hemsida.

Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher
Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att idrottens aktörer bör överväga att ställa in cuper, tävlingar och matcher om de innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Enligt myndigheten kan däremot lokala arrangemang genomföras som vanligt, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ Varje SDF har enligt gällande stadgar och tävlingsbestämmelser mandat att fatta beslut om sin tävlingsverksamhet. SvFF:s rekommendation till SDF är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten. I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar förkylningssymptom. Om SDF väljer att starta upp tävlingsverksamheten som planerat, är det SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet, vid den prövning som görs, tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom. I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer. Svenska Fotbollförbundet Om matcher och cuper genomförs ska arrangerande förening alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ som innebär bl.a. att • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match. • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. Arrangerande förening ska också beakta Folkhälsomyndighetens information om mindre evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Träningsverksamhet
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/, som innebär bl.a. följande: • Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. • Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin. • Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. • Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. • Om aktivitet sker inomhus, begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna. • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället. • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.)
Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens samt att man beaktar Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Detta gäller även årsmöten, där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds och förenings stadgar, se mer på RF:s hemsida https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Frågor kring dessa riktlinjer
Varje förbund och förening har att själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer ger vägledning. Om det finns frågor kring distriktstävlingar, vänligen kontakta ert disktriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF. 

Lassabollen yngre flyttas
2020-03-13 09:47

Vi följer precis som alla andra utvecklingen kring Coronavirusets framfart och de rekommendationer som myndigheter kommer med. Därför har vi beslutat följande kring Lassabollen 2020.

Besluten kan säkert komma att ändras allteftersom vi får mer information om utvecklingen.

Lassabollen för spelare födda 2005 och 2006 (Spelas helgen 4-5 April)
Med bakgrund av att vi spelar utomhus och antalet lag är begränsat, 20 st per dag, kommer vi att spela Lassabollen denna helg, utan besökande publik.
De lag som känner oro inför detta har möjlighet att avanmäla sig fram till 10 dagar innan avspel, den 25/3.
Ett preliminärt spelschema beräknas vara framme under kommande helg, 14-15 mars.

Lassabollen för spelare födda 2006 och senare (Spelas helgen 18-19 april)
Lassabollen spelas under denna helg på betydligt fler planer, i och med att vi spelar 7 mot 7 och 5 mot 5. Vi kan därför inte hålla oss under 500 besökare per dag, varför vi har beslutat att flytta Lassabollen för dessa grupper till helgen 8-9 augusti och istället använda Lassabollen för uppstart inför hösten.
Vi kommer att flytta med alla lag till dessa datum och ger även dem chansen att avboka sitt deltagande. Vi kommer även att öppna anmälan till Lassabollen igen i detta fall.

Vi hoppas att alla har förståelse för dessa beslut och att vi snart kan få komma igång med vår fotboll igen.
Först ska vi bara se till att vi bromsar Coronaviruset i världen.

Nyheter från våra lag
Herr Senior, 22/03 14:53 
P09, 16/03 19:04 
F07, 13/03 21:47 
F07, 08/03 18:34 
Herr Senior, 08/03 08:19 
F05, 03/03 20:35 
 
Ulricehamns IFK Webshop
Huvudsponsor
Stöd UIFK via Svenska Spel
Våra Cuper