Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
4U - Utbildning, Utveckling, Utbyte, Utvärdering
Kontakt: ungdomsutvecklare@uifk.se

1 november 2013 inleddes Projekt 4U. Det innefattar en treårig projektanställning av en ungdomsutvecklare (tack till Lager157 & Ulricehamns Sparbankens Ulricafond) med syftet att säkerställa att föreningens lag arbetar långsiktigt efter samma värdegrund och riktlinjer. I och med flytten till Lassalyckan har föreningen ökat markant i antalet aktiva och det finns en vilja att utveckla en gemensam kultur som efterlevs och undvika "föreningar i föreningen".


 

Värdegrund: 4U utgår ifrån föreningens värdegrund som sammanfattas i följande värdeord:

·       Föredöme

·       Lika värde

·       Glädje

·       Samverkan & Samarbete


 

Vision: "Sveriges bästa ungdomsverksamhet". Det ska tolkas som att föreningens ungdomsverksamhet ska uppnå en så pass hög kvalité att UIFK kan vara ett föredöme för andra ungdomsverksamheter. Så många som möjligt så länge som möjligt ska vilja spela fotboll eller i en annan roll (t ex ledare eller domare) vara delaktig i föreningen.  

 


Mission:

•    Utbildning: av spelare, ledare och föräldrar i hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för varje enskild individ såväl som människa som fotbollsspelare. För att uppnå detta krävs utbildning i många olika former; det dagliga samtalet, förbundsutbildningar, interna ledarträffar och spelar-/föräldrar-/kommittémöten. Teman är alltifrån hur vi tillämpar barnrättsperspektivet till hur du tar dig igenom motståndarnas backlinje.

•    Utveckling: i en verksamhet med nästan 700 aktiva och 100 ledare är det ofrånkomligt att det skapas värdegrundskonflikter. Även om alla förstår och ställer sig bakom förenings värdegrund präglas vi av olika erfarenheter och bakgrunder som påverkar individens uppfattning om hur detta ska te sig uttryck i praktiken. Vilken riktning ska vi ha och vilka positiva och negativa konsekvenser kan den få?
Varje individ behöver vilja ta del av andra perspektiv och reflektera över dessa för att möjliggöra en förändring.

•    Utbyte: samarbetet med kommunala verksamheter, övriga föreningar, förbund och andra ideella organisationer är nödvändiga av två orsaker: för att få ett helhetsperspektiv för individens helhet och för att vi uppnår en högre kvalité i vår utbildning.
Ett väl fungerande information- och kommunikationsflöde är nödvändigt för att undvika missförstånd, konflikter och våra långsiktiga relationer.

•    Utvärdering: efter varje kvartal sammanställs en kvartalsrapport som tilldelas styrelsen för föreningen. Utvärderingen ska utgöra del av underlag i säkerställandet av att projektet fortlöper enligt målen.

 

 

Huvudmål:
"Ungdomsverksamheten ska vara en förebild inom föreningslivet."


DELMÅL 1: Skapa gemensam kultur som efterlevs.

År 1: Anordna ledarträffar där samtliga årskullar är representerade. 

          Anordna ledaraktiviteter som ökar gemenskap och sammanhållning där varje ledare ska delta minst ett  
          tillfälle/år. Börja skapa riktlinjer och struktur genom verksamhets- och spelarubildningsplan.

 

År 2: Implementera första versionen av verksamhets- och spelarubildningsplanen i praktiken.
          Ska gå att identifiera vår värdegrund, kultur och fotbollsidé på någon aktivitet.

År 3: Utvärdera verksamhetsplanen tillsammans med ledare och skapa ett färdigt heltäckande dokument för
          hur ungdomsverksamheten bedriver sin verksamhet.
          Alla ledare ska delta på varje ledarträff.
          Ska gå att identifiera vår värdegrund, kultur och fotbollsidé på någon aktivitet i samtliga årskullar.


 

DELMÅL 2: Utbildning och rekrytering för/av ledare, spelare, föräldrar och domare.
År 1: Vid årligen återkommande aktiviteter ska äldre spelare delta som fadder.
         Starta upp internutbildningar och diskussion kring pedagogik, metodik och ledarskap.
         Skapa rutiner och riktlinjer för yngsta ålderskullarna. Starta upp lag.

 

År 2: Genomföra föräldrautbildning med samtliga lag.
         Anordna förbundsutbildning i samarbete med VFF internt.
         Ge återkoppling på den enskildes ledarskap.


År 3: Anordna förbundsutbildningar i sammarbete med VFF och SISU för alla   
         föreningar i kommunen.
         Samtliga aktiva spelare över från 13 år ska vara verksamma i en roll som
         ledare, fadder eller domare.DELMÅL 3: Utbyte med andra fotbollsföreningar i Ulricehamns kommun.

År 1: Skapa dialog och kommunikation med övriga fotbollsföreningar och kommunala
         verksamheter.
         Skapa rutiner för dialog mellan föreningar vid övergångar av barn och ungdomar.

År 2: Anordna någon gemensam utbildning, aktivitet eller arrangemang.
         Majoriteten av föreningarna följer gemensamma riktlinjer vid övergångar av barn och  
         ungdomar.

År 3: Gemensamma aktiviteter med social inriktning sker årligen.
         Gemensamma utbildningar, aktiviteter eller arrangemang sker årligen.
         Samtliga föreningar följer riktlinjer vid övergångar av barn och ungdomar.

 

 
Ulricehamns IFK Webshop
Huvudsponsor
Stöd UIFK via Svenska Spel
Våra Cuper